Privacy Policy

IPSO Centrum Midden-Brabant, gevestigd aan Wilhelminapark 29 5041 EC Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://ipsocentrummb.nl / https://ipsocentrummb.nl
Wilhelminapark 29
5041 EC Tilburg
We hebben geen speciale Functionaris Gegevensbescherming binnen IPSO Centrum Midden-Brabant. Voor vragen over jouw persoonsgegevens zijn wij uitsluitend te bereiken via info@ipsocentrummb.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken IPSO Centrum Midden-Brabant verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Telefoonnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ipsocentrummb.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken IPSO Centrum Midden-Brabant verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming IPSO Centrum Midden-Brabant neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van IPSO Centrum Midden-Brabant) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren IPSO Centrum Midden-Brabant bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Delen van persoonsgegevens met derden IPSO Centrum Midden-Brabant verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken IPSO Centrum Midden-Brabant gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. IPSO Centrum Midden-Brabant gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@ipsocentrummb.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. IPSO Centrum Midden-Brabant zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

IPSO Centrum Midden-Brabant wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen IPSO Centrum Midden-Brabant neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@ipsocentrummb.nl.

Betalingen via Paytium ipsocentrummb.nl biedt de mogelijkheid om via ecommerce producten en diensten af te nemen. Van betalingen die via Paytium worden gedaan worden alleen de voor- en achternaam en mailadres in de website opgeslagen. Deze gegevens worden niet bij Paytium geregistreerd. Hun privacyverklaring is hier terug te vinden. Via Paytium hebben wij een koppeling met Mollie die het mogelijk maakt om via onder meer iDeal te kunnen betalen. De privacyverklaring van Mollie is hier terug te vinden. Door het gebruik van de button “Bestellen” verklaart aanvrager zich akkoord met beide bedoelde verklaringen.

Nieuwsbrieven via Laposta Wij versturen onze nieuwsbrieven van Laposta. Hun privacyverklaring is hier terug te vinden. Met het inschrijven in de nieuwsbrief of het aanmelden als Club van 100 lid verklaart aanvrager zich akkoord met bedoelde verklaring.

Onze gastvrouwen, docenten en andere vrijwilligers en medewerkers hebben allemaal een Vrijwilligers overeenkomst getekend waarin ze onder meer verklaren geen persoonlijke gegevens van iedereen betrokken bij IPSO Centrum Midden-Brabant op enigerlei manier, hetzij in woord, hetzij in geschrift delen met derden, tenzij dit uit hoofde van hun functie is bedoeld.

Informatie over activiteiten, de gast-, inloop- en bezoekgegevens leggen wij vast in IPSO.Community. Dit systeem wordt beheerd door Tambien uit Tilburg, waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben gesloten omtrent de verwerking van deze gegevens. Deze verwerkersovereenkomst is op aanvraag beschikbaar. Met het ondertekenen van de Gasten Intakeformulier verklaart de Gast zich akkoord met deze overeenkomst. Zij verklaren zich dan tevens akkoord met de Vrijwilligersovereenkomst