Over ons

Wie zijn wij

IPSO Centrum Midden-Brabant

IPSO Centrum Midden-Brabant opende als Inloophuis Midden-Brabant op 10 november 2012 haar deuren. We zijn er voor iedereen die te maken heeft met kanker: kinderen, jongeren, (jong)volwassenen, hun naasten en nabestaanden. In ons centrum wordt sinds de oprichting op verschillende manieren aandacht geschonken aan de psychosociale aspecten van kanker. Wij zijn geen behandelingsinstituut, maar een informele ontmoetingsplaats. De deur staat voor je open! Loop gerust eens binnen zonder afspraak.

Inmiddels werkt er een flink aantal vrijwilligers, zijn er 2 coördinatoren en is een bestuur op afstand dat ondersteuning krijgt van de Commissie Inkomsten, de Commissie Evenementen en de Commissie Communicatie.

IPSO Centrum Midden-Brabant is lid van de Vereniging IPSO Inloophuizen (kvk-nummer 30220229). IPSO is de branchevereniging, die de belangen van alle IPSO-centra in Nederland behartigt en ons ondersteunt in onze missie om iedereen die geraakt wordt door kanker psychosociale zorg op maat te kunnen bieden.

Wij bieden een luisterend oor, lotgenotencontact, ontspanning en informatie. Wij helpen een nieuwe balans in het leven te vinden. Door het bieden van informatie, ondersteuning en het bevorderen van contact tussen mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Dit contact draagt bij aan het verminderen van angst en levert een positieve bijdrage aan het gevoel van eigenwaarde.
Ons team

Ontmoet onze mensen

Elk uur, elke dag, elke week, elk week, elke maand, het hele jaar zetten wij ons in om onze gasten die steun te verlenen die ze nodig hebben om weer in hun kracht te komen. Dat doen we met alle liefde en plezier.

Maryse van der Steen

Maryse van der Steen

Dagelijkse leiding en coördinatie

Als manager van IPSO Centrum Midden-Brabant ben je het hart van de organisatie. Je organiseert activiteiten, begeleidt de activiteitenbegeleiders, zorgt voor de gastvrouwen/heren en onderhoudt contacten met externe partijen in relatie tot de dagelijkse gang van zaken.

De dagelijkse leiding zorgt voor
Gastvrouwen (-heren)

We hebben 20 tot 25, met name, gastvrouwen die dagelijks voor een warm welkom voor onze gasten zorgen. Gastvrouwen worden professioneel getraind door branchevereniging IPSO om op een juiste en correcte manier om te gaan met de emoties die bij kanker komen kijken.

Activiteitenbegeleiders

Op onze sociale kaart staan diverse professionele activiteitenbegeleiders, de meeste gespecialiseerd in de omgaan met de specifieke ziektebeeld wat kanker met zich meebrengt. Denk daarbij onder meer aan oncologisch fysiotherapeuten, medewerkers in de palliatieve zorg, begeleiders van lotgenotenbijeenkomsten, et cetera.

Planning & IPSO.community

Met uitzondering van de vakanties is ons Centrum 4 dagen per week geopend en worden er in de avonduren regelmatig lezingen en themabijeenkomsten georganiseerd. Het plannen van voldoende gastvrouwen, de inzet van de activiteitenbegeleiders en de verwerking van de inschrijvingen via ons registratiesysteem IPSO.community vergt een gedegen ondersteuning van onze administratieve vrijwilliger Maria Kustermans.

Communicatie rondom de activiteiten

We doen ons werk voor iedereen die geraakt is door kanker. Het is belangrijk dat zo veel mogelijk mensen geïnformeerd worden over ons programma. De Communicatiecommissie draagt zorg voor de communicatie in de geschreven pers en op sociale media.

Assistent ​coördinator

Assistent coördinator Doris van Vught draagt, naast de ondersteuning van coördinator Maryse van der Steen, zorg voor de communicatie rondom de verschillende evenementen welke door en voor het Centrum georganiseerd worden (Evenementencommissie). Zij wordt daarbij ondersteund door de leden van de Evenementencommissie.

Externe relaties in het sociale domein

Het onderhouden van onze contacten met de partners en activiteitenbegeleiders in het sociale domein is onderdeel van het takenpakket van onze dagelijkse leiding. Daarnaast behoort het verkrijgen van fondsen voor specifieke projecten tot het takenpakket van de dagelijkse leiding.

Rob Tijssens

Rob Tijssens

Voorzitter

Het bestuur bestaat uit 5 vrijwilligers en is verantwoordelijk voor de organisatie van IPSO Centrum Midden-Brabant.

Het bestuur reilt en zeilt
Commissie Fondsenwerving

De Commissie Fondsenwerving draagt zorg voor de Club van 100 en informeert deze belangrijke partners over het reilen en zeilen van ons Centrum middels de Actueel, ons zakelijk bulletin. Daarnaast is de Commissie Inkomsten altijd druk met aanvragen van gemeentelijke subsidies.

Commissie Communicatie & Marketing

De Commissie Communicatie & Marketing is verantwoordelijk voor het beleid betreffende de verschillende communicatiekanalen voor onze gasten, onze zakelijk relaties en de acties en evenementen welke door en voor ons Centrum georganiseerd worden. De leden van de communicatie-commissie zorgen daarbij tevens voor de juiste middelen als posters, sociale media, contacten met de geschreven pers en de huisstijluitingen van ons Centrum.

Commissie Evenementen

De Commisie Evenementen is verantwoordelijk voor de planning en uitvoering van de acties en evenementen welke door en voor ons Centrum georganiseerd worden. Samen met de communicatiecommissie zorgen zij voor de juiste communicatie op de juiste platformen. Samen met de Commissie Inkomsten betrekken zij de juiste zakelijke partners bij verschillende acties en evenementen.

Ambassadeurs

Om het professionele imago van ons Centrum te onderstrepen, zetten verschillende mensen zich op een bijzondere manier in voor ons. Ze gebruiken hun talent, netwerk of expertise om ons te steunen

Acte de presence

Afvaardiging bij evenementen

verantwoording

ANBI

IPSO Centrum Midden-Brabant is door de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Als ANBI is onze Stichting vrijgesteld van belastingen over schenkingen en erfenissen en, mits er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, is een gift aan een ANBI instelling aftrekbaar voor de belasting.

Statutaire naam: Stichting IPSO Centrum Midden-Brabant

Fiscaal nummer / RSIN Nummer: 851304369

KvK-nummer: 54435854

Adres: Wilhelminapark 29, 5041 EC Tilburg

IBAN: NL13RABO0171693701

WE STAAN ER NIET ALLEEN VOOR

Brancheorganisatie IPSO werkt nauw samen met KWF Kankerbestrijding

Wij zijn een IPSO centrum. Dat betekent dat ons Centrum voor leven met en na kanker is aangesloten bij brancheorganisatie IPSO.

KWF Kankerbestrijding

Iedere Nederlander krijgt ooit te maken met kanker. De gevolgen zijn vaak overweldigend. Als je het zelf hebt. Maar ook als je iemand kent met de ziekte. Voor al die miljoenen mensen maken we al ruim 71 jaar het verschil.

We zetten ons in voor initiatieven die mensen verder helpen. Dat betekent niet alleen kanker bestrijden, maar we maken ons ook hard voor een beter leven met de ziekte. Of je nu kanker wilt voorkomen, net de diagnose hebt gehad, midden in de behandeling zit, of je afvraagt hoe het verder gaat. We zorgen voor initiatieven die mensen ondersteunen, zoals Centra voor leven met en na kanker en het platform kanker.nl. En we werken aan leven veranderend onderzoek waar patiënten snel wat aan hebben. Dat doen we gelukkig samen met duizenden anderen die zich inzetten voor het goede doel dat ons allemaal aangaat.

verdere samenwerking

IPSO Centrum Midden-Brabant werkt nauw samen
met haar sociale partners

ETZ
[Tekst]
Instituut Verbeeten

Tekst

De Wever

Tekst

Zorgnetwerk Midden-Brabant

Tekst